fbpx

ZMĚŇTE SVŮJ ŽIVOT

Jednou provždy!

UŽ NA TO NEBUĎTE SAMI

Nechte se vést.

Intenzivní RESTART

totální proměna za 3 měsíce

Jste připraveni na vaši

TOTÁLNÍ PROMĚNU?

Po dobu 3 měsíců na sobě skutečně INTENZIVNĚ pracovat den za dnem

v osobní spolupráci s WellBeing koučkou & mentorkou & trenérkou?

Jste připraveni

RESTARTOVAT VÁŠ ŽIVOT?

 • Vyladit se do psychického a fyzického zdraví, kondice a rovnováhy?
 • Zanechat za sebou minulost a odblokovat se?
 • Držet si pozitivní pohled na vše, co se ve vašem životě děje?
 • Získat zpět svoji sílu, zbavit se zlozvyků a zavést zdravé návyky?
 • Uvědomit si vaše nejdůležitější hodnoty, silné a slabé stránky?
 • Nastavit si pevné hranice a jasnou vizi vašeho zdravého úspěšného života?
 • Žít svůj život v harmonii se sebou?

Jste připraveni

RESTARTOVAT PODNIKÁNÍ?

 • Zorientovat se v aktuálním chaosu a ujasnit si jasný směr, vizi, strategii, plány a konkrétní cíle?
 • Ujasnit si, proč děláte to, co děláte a najít novou silnou motivaci, která vás povede?
 • Uvědomit si nejdůležitější priority, hodnoty, silné a slabé stránky vaše i vašeho podnikání?
 • Udělat si osobní inventuru, zahodit vše nepotřebné a soustředit se na to, co vám přináší zisk a užitek?
 • Se zdravým sebevědomím si pevně určit a držet svoji cenu?
 • Nastavit a držet zdravý pracovní režim, který vám pomůže k úspěchu, a zbavit se zlozvyků?

KDY JINDY, KDYŽ NE TEĎ?

Jak probíhá naše spolupráce

při vaší totální proměně?

Po celou dobu 3 měsíců využíváte všech mých komplexních služeb

WellBeing koučky & mentorky & trenérky.

Jako koučka

pracuji dle standardů etického chování podle ICF (International Coach Federation) a NBHWC (National Board for Health & Wellness Coaching).

 

Jako mentorka a trenérka

využívám znalostí ze všech certifikací: koučinku, zdravých forem sportování, výživového poradenství,

mnoha dalších školení: z oblasti lídršipu, managementu, obchodních a IT dovedností.

 

Při své práci využívám i svých vlastních bohaých zkušeností z praxe.

Naše spolupráce s Janičkou, byla zaměřena na můj osobní rozvoj v oblasti sebedůvěry, jak se stát magnetem a lídrem a především na budování mé osobní značky a online prezentace. Spolupráce mi přinesla výsledky v sebedůvěře, úkolu lídra a především k realizaci mého prvního, vlastního projektu a jeho prezentaci online. Naučila jsem se oceňovat sebe samu, umět si vizualizovat své sny a cíle, stanovit si hlavní úkoly. Neuvěřitelně mi pomáhá, když mi Jana vrací má vlastní slova, protože jsem zjistila, že se někdy neposlouchám. Stále se učím si představit, jaké to bude a už v tom žít. Janičky službu bych doporučila těm, kteří hledají sami sebe a chtějí najít svou vlastní cestu.
Vlaďka Dušákovákonzultantka pro zdraví a krásu z přírody Altaje a Tibetu
Jana je nejen výjimečný člověk, ale i kouč. Pokaždé, když se na ní obrátím s nějakým problémem, dokáže ze mě dostat to nejlepší, co ve mně je, navést mě na možné cesty a uvědomit si ta nejlepší řešení. I když jsem člověk, který se cítí být v osobní pohodě, stává se, že se občas zaseknu a potřebuji popostrčit, srovnat si myšlenky a nápady, uvědomit si svoje hodnoty a priority. Proto považuji za důležité vědět, že i člověk, který se cítí být v pohodě, občas svého kouče potřebuje, aby si uvědomil všechen ten skrytý potenciál, který v sobě má a dokázal ho naplno využít ve svůj prospěch. Díky Jani.
Marcela KrejcarováVěčný optimista, milovník výkladu karet, osobního rozvoje a psychologie štěstí
www.vykladposkypu.cz
Potřebovala jsem se posunout ve svých cílech dál. Zjistila jsem díky Tvému koučování, kde je ve mně problém a jak s nim mám pracovat. Pomohla jsi mě nacílit směrem, kterým jsem měla jít, stanovit si priority a těch se držet, dotáhnout úkoly do konce. Zacílit a soustředit se na můj cíl. Spolupráci s Tebou bych doporučila každému, kdo si potřebuje udělat pořádek sám v sobě, zjistit své priority, začít na nich krůček po krůčku pracovat a dotáhnout je do konce.
Ilona ScordiaZdravá životní cesta
www.zdravazivotnicesta.cz
S Janou jsem se setkala na semináři PZE a intuitivně jsem si sedla vedle ní, cítila jsem Slunce😊. Začala vyprávět, co vše dělá pro lidi a čím si prošla. Rozhodla jsem se s ní spolupracovat a absolvovat její koučink v rámci celostního restartu😊mého podnikání a mého života. Jana je velice empatická žena, která vás neposuzuje a nehodnotí a otázkami si dojdete k tomu, co vám prospívá a jak být v pohodě. Jsem ráda, že jsem jí potkala.
Iveta Šťastná

1.

Vyjasníme kontrakt a vzájemnou důvěru

 • Na začátku si vyjasníme vzájemná očekávání.
 • Pojmenujeme vaši výchozí situaci, vaše důvody ke změně, jasný záměr a cíl.
 • Dohodneme si rozsah a termíny naší osobní či online spolupráce.
  Spolupráci standardně doporučuji rozložit na pravidelné koučinky + delší ucelené tréninkové bloky + podporu po telefonu.
 • Domluvíme si způsob vzájemné komunikace.
  ONLINE: formou video-hovorů, telefonicky, textově. OFFLINE: formou osobních schůzek nebo uceleného časového tréninkového bloku.

2.

Určíme harmonogram na 12 týdnů

Vyladíme byznys

(v případě restartu podnikání)

 • Zanalyzujeme vaši výchozí situaci.
 • Ujasníme si vaše důvody, vnitřní i vnější motivaci.
 • Přesně definujeme váš vysněný cílový bod.
 • Pojmenujeme a nalezneme veškeré zdroje, možnosti, příležitosti.
 • Pojmenujeme a zaznamenáme důležité milníky.
 • Popíšeme způsob, jak dojít úspěšně k cíli a předejít možným rizikům.
 • Stanovíme základí akční kroky vedoucí k vašemu cíli.

3.

Vyladíme psychickou kondici

dle vašeho zájmu a potřeby v oblastech:

 • Trénink odbourávání stresu a pozitivního myšlení.
 • 12 základních oblastí rovnováhy, práce s kolem životní rovnováhy.
 • Zdravá kondice, vitalita a energie.
 • Zdravé návyky a rituály úspěchu.
 • Pojmenování hodnot, silných a slabých stránek.
 • Sebehodnota, soulad se sebou a svým posláním.
 • Práce s vnitřní a vnější motivací, zaměření na cíl.
 • Vizualizace, tvorba a používání nástěnky vizí.
 • Time management a určování a dodržování priorit.
 • Efektivita, disciplína, práce ve flow.

4.

Vyladíme fyzickou kondici

Dle vašeho zájmu a výběru

procvičíte komplexně celé tělo, formujete postavu, rozvíjíte sílu a vytrvalost.

Aerobní, intervalové, posilovací a protahovací tréninky

 • taneční aerobik s choreografiemi
 • tanečně-aerobikový intervalový trénink
 • intervalový kruhový trénink - s vlastní vahou těla nebo cvičebními pomůckami
 • posilovací / protahovací trénink

Nordic Walking (nejen) v Českém Ráji

& Mindfulness & Koučink & Bodyweight & Strečink

 • celostní opečování těla i duše
 • spojení se zdravou, čistou a chráněnou přírodou
 • zdokonalení fyzické kondice, zapojeno až 90 % svalů celého těla
 • procvičování mindfulness (všímavosti, teď a tady)
 • koučovací otázky a techniky
 • uvolnění psychického napětí, odbourání stresu
 • úleva bolestí zad
 • postupné odbourání chronických psychosomatických potíží

Diagnostika a zdravé tělo

 • individuální tělesná diagnostika
 • komplexní, zdravotní a relaxační cvičení
 • formování postavy
 • vyrovnávání disbalancí

5.

Postupujeme den za dnem společně k cíli

 • Využíváte předem domluvený rozsah komplexních služeb WellBeing koučky & mentorky & trenérky.
 • Získáváte zpětnou vazbu, průběžné vyhodnocování a korigování.
 • Čerpáte energii z pravidelné motivace od koučky.
 • Pomáhá vám pravidelná nadstandardní podpora na telefonu.

Při takovéto intenzivní cestě k cíli většinou

vystupujeme z komfortní zóny a dostáváme se do nerovnováhy.

 

Proto ke koučování budete mít NAVÍC ZDARMA

BONUS

po celou dobu 3 měsíců přístup do online klubu

Nástroje

životní rovnováhy

Klub je interaktivní online knihovna plná

ověřených nástrojů, návodů a technik.

 

Naučíte se využívat tyto jednoduché pomocníky:

KOLA ROVNOVÁHY

PRINCIPY SLAVNÝCH

TECHNIKY
NÁVODY

PRACOVNÍ SEŠITY

INTERAKTIVNÍ ZNAČENÍ

..aby vám pomáhali mít jasno v prioritách,

uměli jste se lépe rozhodovat a

udržovat se v celkové rovnováze

FYZICKÉ

PSYCHICKÉ

EMOCIONÁLNÍ

SPIRITUÁLNÍ

Kola rovnováhy - jsou jedním z nejsilnějších a nejvšestrannějších koučovacích nástrojů

Díky nim můžete sledovat vaši celkovou životní rovnováhu a ohlídat a vyvažovat celé spektrum důležitých životních oblastí. Vyberete si z mnoha detailních variant kol: rovnováhy fyzické, psychické, emocionální, spirituální, energie, práce, lásky, vztahů,...

Kola návyků

Můžete se nechat inspirovat, sledovat a vylepšovat vaše návyky: spánkové, stravovací, pohybové, sebeláskové, úspěchu,...

Kola rozhodování a priorit

Vždy, když se neumíte rozhodnout, si vyberete jeden nebo více ověřených způsobů, podle kterých se budete rozhodovat ve vaší konkrétní situaci. Vašim vlastním úkolům přiřadíte priority.

Kola principů slavných

Inspirujete se úspěšnými a necháváte vést jejich principy. Vybíráte si dle vlastní volby:
Stephen R. Covey: 7 návyků vysoce efektivních lidí,
Joe Vitale: 7 tajemství úspěchu,
Napoleon Hill: 12 velkých bohatství života,
Brian Tracy: 12 kroků stanovení a naplnění cílů,
a dalších...

Nejčastěji používané techniky (nejen) v koučování

Zde najdete popsané jednoduché a praktické techniky vhodné i pro sebekoučování.

Známé i méně známé návody

Srozumitelné návody ke kolům a k různým situacím, ať už pro udržení rovnováhy, nebo k lepšímu rozhodování, či prioritizaci úkolů.

I nejúspěšnější lídři

mají své kouče,

mentory a trenéry.

UŽ NA TO NEBUĎTE SAMI!

TEĎ JE TA PRAVÁ CHVÍLE

Intenzivní RESTART

12 hodin koučinku & mentoringu & tréninku

totální proměna za 3 měsíce

 • předem domluvený rozsah komplexních služeb WellBeing koučky & mentorky & trenérky
 • pravidelná motivace, zpětná vazba a vyhodnocování
 • nadstandardní pomoc a podpora na telefonu

BONUS

 • 3 měsíce přístup do online klubu Nástroje životní rovnováhy
  v hodnotě 1500 Kč

60000 Kč

Jak jsou spokojení moji klienti

Spolupráca s Jankou bola pre mňa veľkým prínosom. Začala som podnikať a hneď na prvom stretnutí mi Janka pomohla k uvedomeniu. Položila mi jednoduchú otázku k mojej téme a prišiel pre mňa AHA moment. „Veď ja som ani nevedela definovať kto som, čo robím, čo ponúkam, kam smerujem. „ Bolo to jasné len mne samej, ale svojmu okoliu som sa nevedela predstaviť. Až, keď som si toto dokázala presne definovať a simulovať svoje predstavenie, začalo sa mi dariť. Ľudia – zákazníci a aj moje okolie konečne pochopilo, čo robím a, čo ponúkam. V tomto nastavení ma ďalej viedla až sa mi postupne podarilo vyliezť z ulity. Vďaka Janke som začala robiť svoju prácu konečne tak, ako som si pôvodne predstavovala. Začala som natáčať videa, komunikovať s ľuďmi, byť aktívna. Janka, máš moje veľké ĎAKUJEM
Eva VojnováLektorka efektívnej komunikácie
www.ekasol.sk
Jani moc děkuji za koučink. Tvé koučování formou videohovoru bylo zaměřené na podporu a zpětnou vazbu pro mé uvědomění co dělám a proč. Abych správně nastavila svůj směr v životě a shrnula svou dosavadní cestu. Konkrétně mě osobně si moc pomohla, když si mi vracela má vlastní slova. Nejvíce oceňují naslouchání a zpětnou vazbu a tvou lidskost a klid. Spolupráci s tebou bych doporučila lidem, kteří hledají sami sebe a potřebují si určit směr, kterým se jejich život bude ubírat a dostali se do pohody sami se sebou.💗
Vlaďka DušákováPomáhám ženám být zdravé, krásné a v harmonii s pomocníky z přírody
Fb skupina: Příběhy s Vlaďkou💗Dary z přírody
Spolupracovaly jsme spolu s Janou v oblasti osobního posunu a zorientování se v situaci v rámci mého vstupu do nového vzdělávacího projektu. Navedla jsi mě díky svým doporučením do nadhledu nad situací. Jako koučka jsi podporující a zároveň nekompromisní. Doporučila bych tě lidem, kteří teprve začínají v úplně novém životním úseku a potřebuji nasměrovat, vytvořit si nadhled a začít dělat jednotlivé kroky. 🙏🏻💗
Kátika TalavaškováUmělkyně a inspirátorka, průvodce pro vědomé prožívání
www.katikatalavaskova.cz